Fram till slutet av 1800-talet var området en del av Brännkyrka socken. Området låg inom Enskede gårds ägor och användes främst som åkermark. 1890 köpte Stockholms stad 14,8 hektar mark i området för en kyrkogård, som 1895 invigdes under namnet Södra begravningsplatsen, numera heter den Sandsborgskyrkogården. Enskede gårds kvarvarande 606 hektar mark köptes av stockhokmns kommun 1904 och planerades för egna hem.

Pådrivande kraft bakom det hela var stadsingenjör Herman Ygberg. 1907 års stadsplan togs fram av stadsarkitekt, PerOlof Hallman med plats för kyrka och offentliga byggnader. Den 26 juni 1908 togs det första spadtaget och därmed var stockholms samt landets första kommunala trädgårdsstad ett faktum. Tanken var att vanliga människor skulle kunna skaffa sig ett hus med två rum och kök samt källare och trädgård för samma pris som en vanlig tvårumslägenbehet i staden.