Årsmöte den 13 mars 2023

Så är det äntligen dags för årsmöte!

Årsmöte för Edsängens Villaägareförening kommer att genomföras måndag den 13 mars 2023, klockan 19:00. Vi håller till i Vaxmoraskolans källare, i Törnskogens Villaägareförenings lokaler. Ingången är på sidan av skolan som vetter mot fotbollsplanen och vi kommer skylta ingången.

Som vanligt kommer vi att ha en inbjuden gäst som inleder årsmötet. Detta år kommer kommunens energi- och klimatrådgivare Rasam Sheibeh som kommer prata om energibesparande åtgärder och generella råd om energi för oss villaägare.

Medlemmar har möjlighet att inför årsmötet inkomma med motioner. Dessa skall vara inlämnade till styrelsen senast 14 februari. Eventuella motioner kommer att presenteras på hemsidan inför mötet.

Efter den stadgeenliga dagordningen bjuds alla närvarande på fika.

Dagordningen är enligt stadgarna 

Välkomna!