Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Till CLVs medlemmar

CLVs årsmöte 2020 skjuts upp tills vidare. Kallelse kommer när det blir aktuellt.

Styrelse som valdes på förra årsmötet sitter kvar till nästa årsmöte.

Hans Lefvert

Ordf. CLV