Bromstens Villaägarförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i Bromstens Villaägarförening.

Hus i lummig miljö
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Bromstens Villaägareförening är upplöst. Ett brev kommer från Villaägarna med posten till alla er medlemmar för val av lokal tillhörighet.

Styrelsens avsikt är att BVF’s medlemmar skall gå med i den nya, större föreningen Spånga Egnahemsförening.

Vi har i dagsläget fyra personer med anknytning till Bromsten i styrelsen; Wynn Johansson-Nunez (Vice Ordförande), Stina Pettersson (ordinarie styrelseledamot) Camilla Hilldén (suppleant) och Annicka Istemo (suppleant).

Kontakta gärna styrelsen i Spånga Egnahem på spangaegnahem@gmail.com och följ vårt arbete på Facebook Spånga Egnahemsförening | Facebook

Vi i den tidigare styrelsen i Bromstens Villaägareförening tackar för oss!

Bengt, Wynn, Lola, Agneta, Eric, Per, Wolf, Eva och Christoffer