Planer för Backen

Under de närmaste åren kommer Huddinge kommun att planera för förtätning samt vatten och avlopp i vårt område. Självklart är vi med och bevakar dessa frågor till allas bästa.

Haningeleden samt vägarna i Backen

Styrelsen bevakar även vad som händer med Haningeleden samt vad kommer att hända med den gamla Glömstavägen, därtill skall nya vägar byggas och gamla skall rustas upp när planerna för Backen skall realiseras.

Kollektivtrafiken

Vi arbetar för att det skall vara lätt att åka med kollektivtrafiken till och från vårt område. En satsning på kollektivtrafik minskar biltrafiken på våra vägar och gör det lättare för alla att utnyttja våra vägar.

Backen en idyll i Huddinges närområde

De flesta av oss som bor i Backen har flyttat hit för att det är ett idylliskt område som inte ligger så långt bort från storstaden. Området präglas av närheten till naturen, de stora tomterna, dess backar och slingrande vägnät. Därtill är delar av området rikt på fornlämningar. Vi vill arbeta för att områdets karaktär skall bevaras, att det även efter byggplanerna och förtätningen av området skall vara en idyll med närhet till naturen.