Ett antal fastighetsägare, året runt boende och sommarstugeägare bildade i augusti 1945 Backens Fastighetsägareförening i syfte att gemensamt främja allas intressen. Den bildades på ett möte i en så kallad fritomt på Postbacken, som godsägare Bo Eire, Flemingsbergs gård, sedermera skänkte till föreningen. Den första styrelsen bildades, och enligt mitt minne, vore dessa ledamöter med: Ordförande Edvin Linder, Kästavägen, sekreterare: Edstrand, Postbacken, kassor: Erik Johansson, samt Blomqvist, Patron Lars Vag och Rosendal, Elbevägen.

Problemen vore många, inget väglyse fanns, vägarna var smala, gropiga, vägtrummor dåliga, plogning om vintern måste organiseras. Vi finge hjälp av bonden Isaksson, som bodde i slutet av Kästavägen. Han höll med häst, och två man ur föreningen hjälpte till, men ibland slank plogen än hit och än dit.

Väglyset skulle finansieras, därför ville vi anordna fester på fritomten och få ett överskott. Vi anskaffade ett par kiosker samt att vi skulle göra en dansbana. Virke och annat anskaffades, midsommarafton 1946 hade vi vår första fest, vi tog 1:- i inträde, musik hade vi till dansbanan och dansbiljetter till dansen, vidare lotteri och pilkastning, Det komma en hel del folk från backen och närliggande platser, alla jobbade frivilligt förstås. År 1948 anskaffades då väglyset, som sattes upp på befintliga stolpar, med ganska långt avstånd emellan. Det installerades av Huddinge Elektriska gick på enl. mitt minne c:a 5000:-.

Så fortsätter vi med påtryckande av vattenfrågan. De boende efter Glömstavägen finge enl. Doris Lundberg 1951 vatten samt fastigheterna nära Glömstavägen. 1955 anlades så sommarledningarna av kommunen. De öppnades 1 maj och stängdes 1 okt. Vi hade sedan förmånen att få gratis sommarvatten ett antal år, tills kommunen krävde oss på avgifter. År 1972, enligt Gunhild Sjöberg, drogs stora vattenledningen till Huddinge sjukhus i Patron Lars Väg. Vi blev lovade hjälp om det sinade i brunnarna efter deras djupgrävningar, jag tror det finns vattendom på detta, men har ej kunnat finna det i handlingar

Detta är några rader ur minnet om de första åren i föreningens arbete.

Med hjärtliga hälsningar Jonas Törnberg Patron Lars väg