Backens Fastighetsägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i området Backen i Huddinge.

Hus i lummig miljö
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Välkommen till Backens Fastighetsägareförenings hemsida!

Här visar vi kommande aktiviteter inom föreningen. En del aktiviteter som redan ägt rum får ligga kvar på sidan en tid, så att medlemmarna kan se detta och eventuellt läsa den information som finns om mötet eller aktiviteten.

Backen en idyll i Huddinges närområde

De flesta av oss som bor i Backen har flyttat hit för att det är ett idylliskt område som inte ligger så långt bort från storstaden. Området präglas av närheten till naturen, de stora tomterna, dess backar och slingrande vägnät. Därtill är delar av området rikt på fornlämningar. Vi vill arbeta för att områdets karaktär skall bevaras, att det även efter byggplanerna och förtätningen av området skall vara en idyll med närhet till naturen.