Backens Fastighetsägareförening

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar i området Backen i Huddinge.

Hus i lummig miljö
iDetta är en lokal villaägarförening ansluten till Villaägarna. På denna sida ansvarar Villaägarnas Riksförbund för innehållet.

Medlemskap

Varför bli medlem?

Som medlem i VILLAÄGARNA har du bl a fri expertrådgivning, förmånliga försäkringar samt el- och bredbandsavtal. Du får kraftiga rabatter på ett stort antal produkter och tjänster. Förmånspaketet byggs ut kontinuerligt. Alla medlemmar får medlemstidningen Villaägaren med råd, tips och aktuell information om det mesta som rör villaboendet.

Genom att vara med i VILLAÄGARNA är du med och påverkar ditt boende nu och i framtiden. Vi tillvaratar dina intressen genom ett kraftfullt opinionsarbete såväl på riksplanet som regionalt och lokalt.

Ju fler vi blir desto större kraft får vi att påverka bostadspolitiken och förhandla fram bra medlemsförmåner. Genom att vara medlem i vår förening är man vanligen också ansluten till Villaägarnas Riksförbund och därmed även medlem i Huddingekretsen.

Bli medlem

1) Betala årsavgift till Villaägarna på 395 kr.

Bli medlem genom att sätta in betalningen på Villaägarnas Riksförbunds postgirokonto 433 41 65-0. Ange namn och adress samt föreningens namn. Eller klicka på knappen nedan.


Bli medlem