Region ABC

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar. I Region ABC ingår Stockholm och Uppsala län (förutom Heby och Älvkarleby).

Kontakt Regionstyrelsen

Regionstyrelsen ABC 2017-2019

Kontakta regionkontor ABC om du har frågor om styrelsens och valberedningens arbete. 

Ordförande, Kaj Bergenhill, Kungsängen
Vice ordförande, Ingemar Jonsson, Haninge/Tyresö
Förbundsstyrelseledamot, Peter Östergren, Nynäshamn
Pernilla van der Capellen, Spånga
Solveig Danielsson-Ekbom, Sollentuna 
Östen Gidlund, Upplands-Bro
Venche Larsson, Norrtälje
Per Salberg, Nykvarn
Vakans, Uppsala län
Vakans, Stockholms län

För förtroendevalda i ABC

Viktiga datum 2019

12-13 april      Vårmöte
16 maj             Inför kongressen (kongressdeletagater ABC)
24-26 maj       Kongress
7 september  Villaägarnas dag
12 oktober      Regionmöte/Höstmöte

Regler för ansökan av aktivitetsbidrag till föreningar 2019

Regler aktivitetsbidrag föreningar 2019

Valberedningen ABC 2017-2019

Sammankallande, Tony Ruster, Bromma
Petra Dahlberg, Enskededalen
Patrik Ernby, Täby