Villkor för auktioner

Välkommen att delta i Villaägarnas auktion

Bud kan lämnas på webben, via mejl eller den kupong som du hittar i varje nummer av medlemsmagasinet Villaägaren. Alla bud är bindande.

Avslutad auktion

I det fall du ropar in en vara meddelas du per brev. Resultaten visas inte officiellt. När du betalat varan, skickar vi den till dig med leveranstid på upp till fyra veckor. Det är inklusive eventuella fraktkostnader, om inget annat anges på produktinformationen för respektive vara (fri frakt gäller inte till öar utan broförbindelse).

Begränsningar

Anställda på förlaget Make Your Mark/Villaägaren får inte delta i budgivningen. Anställda på Villaägarnas Riksförbund och dess dotterbolag får inte heller delta. Du måste ha fyllt 18 år för att delta i auktionen. Du måste också vara medlem i Villaägarna för att delta.

Ångerrätt

Du har 14 dagars ångerrätt från det att du eller någon annan för din räkning (ej transportföretaget) har mottagit varan. Återlämnande av varan till oss, måste ske inom 14 dagar från det att du meddelar oss att du ångrar dig.

Ifall du inom rätt tid meddelar oss att du ångrar ditt köp och återlämnar varan till oss, kommer vi att betala tillbaka vad du har betalat till oss. Om du lämnar tillbaka varan, vill vi att den ska vara i väsentligen oförändrat skick. Skulle en varas värdeminskning ha blivit större p.g.a. att du har hanterat varan i större omfattning än som har varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, ska du ersätta sådan värdeminskning.

Du ångrar ditt köp genom att kontakta oss. Om du så vill, kan du använda dig av Konsumentverkets ångerblankett, som du hittar här. Eventuella kostnader för att lämna tillbaka varan står du för.

Vart vänder jag mig?

Om du har några frågor, funderingar, vill ångra ett köp eller reklamera, vänd dig till:

Villaägarnas Riksförbund
Box 7118
19207 Sollentuna
Telefon: 010-750 01 00
E-post: info@villaagarna.se
Organisationsnummer: 802003-7118

Skulle du inte tycka som vi, kan du få saken prövad av Allmänna reklamationsnämnden, Box 184, 101 23 Stockholm, eller allmän domstol.

Bli medlem