Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

10 % rabatt hos SSF Stöldskyddsföreningen

SSF Stöldskyddsföreningen - Känn dig trygg i ett tryggt samhälle.

SSF Stöldskyddsföreningen

https://www.stoldskyddsforeningen.se/

SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende ideell förening som sedan 1934 verkar för ett tryggare samhälle. Överskotten från våra produkter och tjänster återinvesteras i vårt ideella brottsförebyggande arbete.