Kurs för dig som är kassör eller revisor i en förening

Bokföring kan vara knepigt, även i en förening. Villaägarna lanserar nu i samarbete med Aspia en introduktionskurs den 23 september, riktad till dig som är kassör eller lekmannarevisor i din lokala villaägareförening eller samfällighetsförening.

Då de flesta som sitter i en styrelse gör detta ideellt och i många fall har begränsat med tid att lägga på sitt uppdrag i föreningen ska man ändå känna sig trygg i sin roll. Med de bokföringskrav som myndigheter ställer kan det vara svårare än man tror att vara kassör eller revisor i en förening. Kursen är en introduktionskurs och är anpassad för dig som antingen har eller ska ta dig an uppdraget som kassör eller revisor i din lokala villaägareförening eller samfällighetsförening.

Denna kvällskurs på drygt fyra timmar leds av Maria Svensson som har 30-års erfarenhet av redovisning för svenska företag och föreningar. Då kursen innehåller många praktiska moment har vi satt en begränsing på antalet platser så se till att du eller din förening anmäler dig redan idag! 

Du kommer att få lära dig

  • Regler om bokföring och olika ansvarsområden
  • Tips om rutiner för bokföring
  • Praktisk träning i bokföring genom ett urval av vanliga affärshändelser
  • Redovisning av arvoden, löner skatter och förmåner

Det kommer givetvis finnas tid att ställa frågor under kursens gång.

Pris: 800 kr för dig som är medlem i Villaägarna eller är medlem i en samfällighet med Villäagarnas serviceavtal. Övriga deltagare betalar 1500 kr.

Plats: Scandic Infracity, Upplands Väsby

Tid: 23 september klockan 17 - 21

Det bjuds på kaffe, te och smörgås under kvällen.

Anmäl dig här


Kursledare Maria Svensson