Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Trygghetspaket 0 kr vid köp av luft-luftvärmepump.

Värde 4985 kr!

Polarpumpen

https://www.polarpumpen.se/partner/villaagarna/luft-luftvarmepump

Polarpumpens koncept består av tre viktiga element: pris, sortiment och installation. Tack vare branschkunskap och erfarenhet lyckades Polarpumpen balansera samtliga tre element till en affärsidé som är utstickande i branschen. Polarpumpen grundades för att kunna sälja värmepumpar till lägre priser via en e-butik. Tack vare att Polarpumpen lyckats växa och bli en stor aktör inom värmepumpar, så kan man köpa in riktigt stora partier med värmepumpar och på så sätt tillåta en ännu större prispress.