Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

10 % rabatt på skorstensreparationeroch kamininstallationer!

SERO

http://www.skorstensentreprenor.se/

SERO är en branschorganisation för seriösa skorstensentreprenörer. SERO fungerar även som en remissinstans till myndigheter. Organisationen har cirka 50 medlemsföretag spridda över hela landet. När du anlitar ett företag som är medlem i SERO utförs arbetet av certifierad personal som har certifierat sig hos ett ackrediterat certifieringsorgan.