Medlemsrabatt på vattenfelsbrytare från Leakomatic!

Skydda din fastighet mot vattenskador!

Leakomatic

http://www.leakomatic.se/

Leakomatic förhindrar vattenskador i din fastighet genom att dygnet runt övervaka rörsystemet och de VVS-armaturer som sitter monterade på det trycksatta tappvattensystemet. Leakomatic är mycket känslig för de ytterst små flöden som är utmärkande för smygläckage samtidigt som den även upptäcker större flödesläckage. Du får alarm och indikation på smygläckage, droppläckage och flödesläckage till din display eller till din mobiltelefon, surfplatta eller dator via vår mobilapp, samtidigt som vattenfelsbrytaren automatiskt stänger av vattnet för att undvika att skada uppstår.