Förmånliga erbjudanden hos Anticimex för dig som är medlem!

Upp till 10 % rabatt på tjänster.

Anticimex

https://www.anticimex.com/sv-SE/

Anticimex arbetar för ett tryggt och säkert boende genom att skapa sunda, hälsosamma och hållbara miljöer - utan fukt och radon, förebygga fuktskador i alla slags bostäder och hjälpa fastighetsägare att spara energi.