Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Rabatt på radonmätning!

Ocab kombinerar över 50 års erfarenhet med omfattande expertis inom avfuktning och sanering. Ocab hjälper till med provtagningar och mätningar, utreder orsaker till skador och erbjuder rätt åtgärder med fokus på långsiktighet, hållbara hus och en säker inomhusmiljö.

Ocab hjälper dig hela vägen från mätning av radon till genomförd sanering och ger dig som medlem rabatt på tjänster inom radonsanering.

Radonmätning

Ocab erbjuder dig som medlem rabatterat pris på mätpaket för lång- eller korttidsmätning av radongashalten i inomhusluft.

Mätpaket för radonmätning för lång- eller korttidsmätning inklusive analys och rapport, priser nedan inkluderar medlemsrabatt med ordinarie pris inom parentes.

  • Långtidsmätning: mätpaket med två mätdosor 360 kr (525 kr).
  • Korttidsmätning: mätpaket med två mätdosor 425 kr (600 kr).

Radonsanering

Ocab erbjuder radonkonsultation och radonsanering vid konstaterad förhöjd radonhalt.
Som medlem får du 5 % rabatt.

Så här går Ocab tillväga för att trygga ditt boende:

  1. En tekniker från Ocab utför en besiktning av ditt hus för att dokumentera källan till din förhöjda radonhalt.
  2. Teknikern lämnar en rapport till dig som talar om orsaken till din förhöjda radonhalt. I rapporten finns även åtgärdsförslag och en offert.
  3. Ocab utför åtgärder enligt tidigare åtgärdsförslag.
  4. Efter installationen görs en ny långtidsmätning för att se effekten av åtgärderna.

Ta del av erbjudandet

För att ta del av Ocabs erbjudanden, berätta att du är medlem vid beställning och visa  ditt medlemskort vid genomförande av tjänst. Mätpaket för radon beställs direkt på Ocabs hemsida.