10 % rabatt!

Skydda din fastighet mot vattenskador, få larm via mobilen.

Leakomatic M4i

Din Leakomatic förhindrar vattenskador i din fastighet genom att dygnet runt övervaka rörsystemet och de VVS-armaturer som sitter monterade på det trycksatta tappvattensystemet. Leakomatic är mycket känslig för de ytterst små flöden som är utmärkande för smygläckage samtidigt som den även upptäcker större flödesläckage.
Du får alarm och indikation på smygläckage, droppläckage och flödesläckage till din display eller till din mobiltelefon, surfplatta eller dator via vår mobilapp, samtidigt som vattenfelsbrytaren automatiskt stänger av vattnet för att undvika att skada uppstår.

Gränsvärden för känsligheten hos de olika testerna kan anpassas för varje installation eftersom alla fastigheter är olika och använder vatten på olika sätt. Alla larmhändelser sparas automatiskt i applikationens log för senare analys.

Genom att installera en vattenfelsbrytare minskar du risken för kostsamma vattenskador, dyra försäkrings premier, minskad vattenförbrukning är även bra för miljön.

Mer information om Leakomatic M4i och Cloud hittar du här.

Medlemserbjudande

Som medlem får du 10 % rabatt på ordinarie priser.

 

Du måste vara inloggad medlem för att ta del av erbjudandet

Bli medlem   Logga in