Ökning av anmälda inbrott första halvåret 2017

Under första halvåret 2017 anmäldes 1 478 villainbrott i Stockholms län, vilket är 428 fler i Stockholms län än under samma period 2016. Det är den största ökningen i absoluta tal, men procentuellt ökade inbrotten mest i Norrbotten, 147 %, och Västerbotten, 106 %. I riket var ökningen 1 %, men skillnaderna är stora.

Villainbrotten i landet har ökat med 53 procent mellan 1996 och 2016. Enligt polisen ligger internationella ligor numera bakom ungefär hälften av inbrotten. Ligorna bygger upp en infrastruktur i landet och därmed riskerar inbrotten att öka framöver.

- Att internationella ligor etablerar sig i Sverige är en oroande utveckling. Regeringen och polisen måste prioritera att vända inbrottstrenden varaktigt. Ligorna måste punktmarkeras och utförseln av stöldgods stoppas. Samtidigt måste det brottsförebyggande arbetet stärkas, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

Störst minskning i Skåne och Västra Götaland

I absoluta tal har villainbrotten minskat mest i Skåne, 217 st och Västra Götalands län, 203 st. För Västra Götaland beror minskningen till stor del på att 146 villainbrott färre polisanmäldes i Göteborg under första halvåret. Minskningen i Skånes beror till stor del på att 151 färre villainbrott polisanmäldes i Helsingborg och Malmö.

- Det är positivt att färre inbrott anmälts i Skåne och Västra Götalands län, men än vet vi inte om det är en tydlig trend. Sett över 1,5 år ligger storstadslänen i topp. Att drabbas av inbrott är en integritetskränkning och något som småhusägare är särskilt oroliga för. Vi måste bryta inbrottstrenden varaktigt, säger Lena Södersten förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

I hela landet anmäldes 4 785 fullbordade villainbrott under första halvåret 2017. Det är en ökning med 63 inbrott eller 1 %, men skillnaderna inom landet är stora.

Den procentuella förändringen av villainbrotten första halvåret 2017 jämfört med samma period 2016

Lista över antalet anmälda villainbrott första halvåret 2017 jämfört med samma period 2016.

Läs artikel på aftonbladet.se

Kontaktpersoner