Grind med kedja och lås
Grind med kedja och lås

Anmälda inbrott första halvåret 2017

Under första halvåret 2017 anmäldes 1 478 villainbrott i Stockholms län, vilket är 428 fler än under samma period 2016. Det är den största ökningen i absoluta tal, men procentuellt ökade inbrotten mest i Norrbotten, med hela 147 procent, och i Västerbotten med 106 procent. I riket var ökningen en procent, men skillnaderna är stora.

Villainbrotten i landet har ökat med 53 procent mellan 1996 och 2016. Enligt polisen ligger internationella ligor numera bakom ungefär hälften av inbrotten. Ligorna bygger upp en infrastruktur i landet och därmed riskerar inbrotten att öka framöver.

- Att internationella ligor etablerar sig i Sverige är en oroande utveckling. Regeringen och polisen måste prioritera att vända inbrottstrenden varaktigt. Ligorna måste punktmarkeras och utförseln av stöldgods stoppas. Samtidigt måste det brottsförebyggande arbetet stärkas, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

Färre inbrott i Skåne och i Västra Götaland

I absoluta tal har villainbrotten minskat mest med 217 i Skåne och 203 i Västra Götalands län. För Västra Götaland beror minskningen till stor del på att 146 färre villainbrott polisanmäldes i Göteborg under första halvåret. Minskningen i Skåne beror till stor del på att 151 färre villainbrott polisanmäldes i Helsingborg och Malmö.

- Det är positivt att färre inbrott anmälts i Skåne och Västra Götalands län, men än vet vi inte om det är en tydlig trend. Sett över ett och ett halvt år ligger storstadslänen i topp. Att drabbas av inbrott är en integritetskränkning och något som småhusägare är särskilt oroliga för. Vi måste bryta inbrottstrenden varaktigt, säger Lena Södersten förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

I hela landet anmäldes 4 785 fullbordade villainbrott under första halvåret 2017. Det är en ökning med 63 inbrott eller en procent, men skillnaderna inom landet är stora.

Den procentuella förändringen av villainbrotten första halvåret 2017 jämfört med samma period 2016

Lista över antalet anmälda villainbrott första halvåret 2017 jämfört med samma period 2016.

Läs artikel på aftonbladet.se