Elstolpar
Elstolpar

Elnätsavgifter 2010 - 2017

Elnätsavgifterna har ökat i så gott som hela landet de senaste åren och det är stora skillnader mellan kommunerna. Det är de riktigt stora elnätsbolagen som är dyrast och har höjt sina avgifter mest.

Ellevios elnät i västra Svealand är landets dyraste. Där betalar en husägare 13 800 kronor om året. Det är 9 000 kronor mer än i Lidköping som har landets lägsta elnätavgift.

- Regelverket som ska skydda kunderna från monopolprissättning anser vi är för svagt och vi vill ha till en omedelbar skärpning av reglerna för att skydda kunderna, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarnas Riksförbund.

För en vanlig husägare steg storbolagens genomsnittspriser med nära 3 300 kronor mellan 2010 och 2017. Det ska jämföras med en avgiftsökning på 1 300 kronor i de elnät som ägs av små, kommunala bolag.

Villaägarnas elnätsrapport hittar du här

Så här ser avgifterna ut där du bor

Lista med alla kommuner 
(Tips: använd Ctrl + f för att söka i listan) 

Tabellen nedan redovisar landets dyraste elnätsbolag

Bolag

Elnät

Avgift
2017

Höjning 
2016-2017

Ellevio Västra Svealand 13 796 kr 1 140 kr
Vattenfall Norra nätet 13 254 kr 1 305 kr
Härjeåns Nät Bräcke, Ånge,
Härjedalen
12 363 kr

745 kr

Vattenfall Södra nätet 12 104 kr 1 185 kr
Ellevio  Västkusten 10 783 kr 893 kr
Ellevio  Dalarna 10 603 kr 879 kr
E.ON Norrland 10 374 kr 924 kr
E.ON Södra nätet 9 959 kr 915 kr
Elverket Vallentuna*   9 946 kr 574 kr
Gotlands Energi**    9 942 kr 1 041 kr

 * * (under uppk. av Ellevio) ** (75% Vattenfall)
Årlig elnätavgift inkl. moms. Typhushållets säkring är på 20 A och elanvändningen på 20 000 kWh per år.

Axplock ur media

Stora skillnader i prisökningar mellan elnätsbolagen 

Storbolagens elnätsavgifter sticker iväg  

I Kiruna och Gällivare är elnätsavgiften dubbelt så dyr som i Luleå 

Elnätsavgiften gick upp med 1 200 kronor