Elstolpar i solnedgång
Elstolpar i solnedgång

Elnätsavgifter 2010 - 2015

Villaägarna har granskat småhusägarnas elnätsavgifter för perioden 2010 - 2015. Den årliga elnätsavgiften för en vanlig småhusägare har stigit med i snitt 1 300 kronor under perioden, motsvarande en ökning på 18 procent.

Skillnaderna är stora mellan kommunerna. Kommuner i västra Sverige med Ellevio (fd. Fortum) som nätägare har högst avgifter. Där var elnätkostnaden för typhushållet över 12 100 kronor per år i slutet av den studerade perioden.

Lägst elnätsavgift hade Ljungby, med en årlig avgift under 4 800 kronor, alltså 7 400 kronor lägre än det dyraste.

De tre största elnätbolagen (Vattenfall, E.ON och Ellevio) är dyrast. De har höjt priserna med 20 procent från en redan hög nivå. Under samma period har små, lokala nätbolag höjt priserna med 15 procent. Därmed är den genomsnittliga avgiftsskillnaden mellan de två typerna av aktörer nu uppe i 2 500 kronor per år.

Läs hela rapporten.

I rapporten redogörs för ett räkneexempel (på sidan 12) som visar att nätbolagens investeringar inte kan motivera de stora avgiftshöjningarna.

Detaljerade beräkningar för räkneexemplet.

Elnätsavgifter per kommun

Nedan finner du listor som redovisar priser för varje kommuns dominerande nätbolag. Det finns en lista per län, samt en lista över riket.


Hela landet

Sorterat på avgift

Sorterat på kommunnamn

Sorterat på höjning i kronor

Sorterat på procentuell höjning


Blekinge län

Sorterat på avgift

Sorterat på kommunnamn

Sorterat på höjning i kronor

Sorterat på procentuell höjning

Dalarnas län

Sorterat på avgift

Sorterat på kommunnamn

Sorterat på höjning i kronor

Sorterat på procentuell höjning

Gotlands län

Sorterat på avgift

Sorterat på kommunnamn

Sorterat på höjning i kronor

Sorterat på procentuell höjning

Gävleborgs län

Sorterat på avgift

Sorterat på kommunnamn

Sorterat på höjning i kronor

Sorterat på procentuell höjning

Hallands län

Sorterat på avgift

Sorterat på kommunnamn

Sorterat på höjning i kronor

Sorterat på procentuell höjning

Jämtlands län

Sorterat på avgift

Sorterat på kommunnamn

Sorterat på höjning i kronor

Sorterat på procentuell höjning

Jönköpings län

Sorterat på avgift

Sorterat på kommunnamn

Sorterat på höjning i kronor

Sorterat på procentuell höjning

Kalmar län

Sorterat på avgift

Sorterat på kommunnamn

Sorterat på höjning i kronor

Sorterat på procentuell höjning

Kronobergs län

Sorterat på avgift

Sorterat på kommunnamn

Sorterat på höjning i kronor

Sorterat på procentuell höjning

Norrbottens län

Sorterat på avgift

Sorterat på kommunnamn

Sorterat på höjning i kronor

Sorterat på procentuell höjning

Skåne län

Sorterat på avgift

Sorterat på kommunnamn

Sorterat på höjning i kronor

Sorterat på procentuell höjning

Stockholms län

Sorterat på avgift

Sorterat på kommunnamn

Sorterat på höjning i kronor

Sorterat på procentuell höjning

Södermanlands län

Sorterat på avgift

Sorterat på kommunnamn

Sorterat på höjning i kronor

Sorterat på procentuell höjning

Uppsala län

Sorterat på avgift

Sorterat på kommunnamn

Sorterat på höjning i kronor

Sorterat på procentuell höjning

Värmlands län

Sorterat på avgift

Sorterat på kommunnamn

Sorterat på höjning i kronor

Sorterat på procentuell höjning

Västerbottens län

Sorterat på avgift

Sorterat på kommunnamn

Sorterat på höjning i kronor

Sorterat på procentuell höjning

Västernorrlands län

Sorterat på avgift

Sorterat på kommunnamn

Sorterat på höjning i kronor

Sorterat på procentuell höjning

Västmanlands län

Sorterat på avgift

Sorterat på kommunnamn

Sorterat på höjning i kronor

Sorterat på procentuell höjning

Västra Götalands län

Sorterat på avgift

Sorterat på kommunnamn

Sorterat på höjning i kronor

Sorterat på procentuell höjning

Örebro län

Sorterat på avgift

Sorterat på kommunnamn

Sorterat på höjning i kronor

Sorterat på procentuell höjning

Östergötlands län

Sorterat på avgift

Sorterat på kommunnamn

Sorterat på höjning i kronor

Sorterat på procentuell höjning