Elnätavgifter inklusive januari 2016 

Villaägarna har granskat småhusägarnas elnätavgifter för perioden 2010 - 2016. Den årliga elnätavgiften för en vanlig småhusägare har stigit med i snitt över 1 700 kr under perioden, motsvarande en ökning på 24 %.

Skillnaderna är stora mellan kommunerna. Kommuner i västra Sverige med Ellevio (fd Fortum) som nätägare har högst avgifter. Där var elnätkostnaden för typhushållet nära 12 700 kr per år i slutet av den studerade perioden.

Lägst elnätavgift hade Ljungby, med en årlig avgift på ca 4 700 kr, 7 900 kr lägre än det dyraste.

De tre största elnätbolagen (Vattenfall, E.ON och Ellevio) är dyrast. De har höjt priserna med 29 % från en redan hög nivå. Under samma period har små, lokala nätbolag höjt priserna med 18 %. Därmed är den genomsnittliga avgiftsskillnaden mellan de två typerna av aktörer nu uppe i 3 000 kr per år.

Läs hela rapporten: Elnätavgifterna i Sverige fram till januari 2016

Har du frågor?

Kontakta Villaägarnas analytiker Anna Werner:
anna.werner@villaagarna.se eller 010-750 01 49

Elnätavgifter per kommun i respektive län

Nedan finner du listor som redovisar priser för varje kommuns dominerande nätbolag, sorterade på avgift (januari 2016). Det finns en lista per län, samt en lista över riket.

Hela landet

Blekinge län

Dalarnas län

Gotlands län

Gävleborgs län

Hallands län

Jämtlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Kronobergs län

Norrbottens län

Skåne län

Stockholms län

Södermanlands län

Uppsala län

Värmlands län

Västerbottens län

Västernorrlands län

Västmanlands län

Västra Götalands län

Örebro län

Östergötlands län

Tidigare gjorda utredningar: 

Elnätsavgifter 2010-2015
Elnätsavgifter 2013