Bottenbetyg för energideklarationer 

Villaägarnas medlemmar ger systemet med energideklarationer lågt betyg. På påståendet "energideklarationer är ett bra system som främjar energieffektivitet" svarar nära hälften att det inte stämmer alls. Endast sex procent anger att de instämmer helt.

Läs rapporten: PM energideklarationer