Skärp straffet för Villarån 

Sedan det nya brottet inbrottsstöld infördes i våras har villainbrott och villarån samma minimistraff. Det är inte rimligt. Villaägarna vill skärpa straffet för villarån, som varit oförändrat sedan brottsbalken infördes i början av 60-talet.

Ett villainbrott är en integritetskränkning. Det handlar både om att husägaren har blivit bestulen och om att en tjuv har varit inne i hemmet. Ett inbrott påverkar hela familjens trygghet och kan sitta i länge.  

Villaägarna har arbetat för att man ska hänsyn till den integritetskränkning som ett inbrott i bostaden är när man bestämmer straffet. Så är det nu. I mars infördes det nya brottet inbrottsstöld. Samtidigt skärptes minimistraffet för villainbrott från sex månader till ett års fängelse. Ska man skärpa straff måste man höja den undre gränsen i straffskalan. Det är en viktig markering från lagstiftarens sida.  

Det är illa nog att råka ut för ett villainbrott. Men att bli rånad i sitt eget hem är fasansfullt. Då blir man både bestulen och hotad eller misshandlad. Men när det gäller rån har lagstiftningen inte hängt med.  

Ett villarån kan antingen bedömas som ett rån eller som ett grovt rån, beroende på hur allvarligt det är.  

Vad är ett grovt rån?

Vid bedömning av ett grovt rån ska man särskilt beakta om våldet har varit livsfarligt. Det kan också handla om att gärningspersonen har tillfogat svår kroppsskada/allvarlig sjukdom, visat synnerlig råhet eller på ett hänsynslöst sätt utnyttjat den rånades skyddslösa/utsattas ställning. Eller att gärningen har varit av särskilt farlig art. Minimistraffet för grovt rån höjdes 2017, från fyra till fem år som en markering av att det grova rånet är ett allvarligt brott.

När anses ett villarån inte vara grovt?

Ett villarån som inte är grovt kan till exempel vara att en eller flera rånare tränger in i huset och misshandlar eller hotar husägaren och tilltvingar sig bilnycklar, men utan att bruka livsfarligt våld eller utan att situationen i övrigt är så kvalificerad att brottet skulle anses som grovt. Ett annat exempel är om husägaren överraskar inbrottstjuven och försöker ta tillbaka stöldgodset, men tjuven sätter sig till motvärn med hot eller våld. 

Om rånet inte är grovt är straffet fängelse i lägst ett och högst sex år. Och så har straffskalan sett ut sedan brottsbalken infördes i början på 60-talet.

Det är skillnad mellan villainbrott och villarån

Minimistraffet för rån är alltså lika högt som för det nya brottet inbrottsstöld. Det betyder att lagstiftaren inte gör någon skillnad mellan ett villainbrott och ett villarån. Så kan vi inte ha det. 

Man ska kunna vara trygg i sitt hem. Integritetskränkningen av att bli rånad i sitt hem är större än att enbart utsättas för ett villainbrott. Den undre gränsen i straffskalan är en signal om hur allvarligt lagstiftaren anser att brottet är. Man kan fundera på om man borde göra på samma sätt som för villainbrott, det vill säga skapa ett nytt brott, inbrottsrån där integritetskränkningen av att rånet sker i bostaden väger tyngre. Men framför allt måste man skärpa straffet för rån.  

Gängbrottsutredningen har nyligen föreslagit att minimistraffet för rån ska höjas till ett och ett halvt års fängelse.   

Borde vara minst två års fängelse för rån 

Villaägarna föreslår i stället att den undre gränsen för rån höjs till två års fängelse. Då fördubblas minimistraffet, precis som för villainbrott. Därmed blir det också åter igen fyra års skillnad mellan minimistraffet för rån och grovt rån. En sådan straffskärpning borde, tillsammans med avskaffad ungdomsrabatt, också ha en avskräckande effekt på ungdomsrånen.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.