Villaområde under sommartid
Händer håller i sedlar
Händer håller i sedlar

Sviker Socialdemokraterna i Göteborg ägare till småhus? 

Göteborgs 9 000 tomträttshavare riskerar stora kostnadsökningar framöver. Främsta anledningen – att Socialdemokraterna bytt politik. Nu vill vi ha besked från både S och Alliansen, skriver Lena Södersten och Mart Saar från Villaägarna.

2021 är det fastighetstaxering av småhus igen. Vi har information om att det blir kraftiga höjningar för marken. Det höjer avgälden (markhyran) som tomträttshavare betalar till kommunen när avtalet skrivs om nästa gång och gör det även dyrare att köpa loss tomten.

Kommunerna har olika regler för tomträtter. I Göteborg har Socialdemokraterna länge stått för relativt låga avgälder jämfört med andra kommuner, men ett högre friköpspris. Socialdemokraternas tomträttspolitik skulle kunna beskrivas som att de vill att staden ska behålla marken men att Göteborgs tomträttsfamiljer ska kunna bo tryggt.

En miljon kronor

Medan tomträttshavare i andra kommuner har köpt sig fria har göteborgarna fortsatt med tomträtt. Över tid har markvärdena stigit. Idag kan det lätt kosta en miljon att köpa sig fri, ibland betydligt mer. Det är svårt att räkna hem ett friköp. Dessutom har bankerna blivit mer restriktiva med att låna ut till friköp.

 

Hur ska man tolka det? Har Socialdemokraterna backat eller vill partiet inte skylta med att de vill höja avgälderna kraftigt? Vad händer med tomträtt i Göteborg om Socialdemokraterna får bestämma? Det har Göteborgs 9 000 tomträttsfamiljer rätt att få veta.

Nu ser vi mörka moln på himlen. I november 2019 drev S tillsammans med V och MP ett förslag i fastighetsnämnden som skulle innebära kraftigt höjda avgälder och friköpspriser för både flerbostadshus och småhus. De rödgröna ville ge fastighetskontoret i uppdrag att komma med ett förslag på hur dagens ”subvention” ska kunna tas bort. Och beskriva om och hur kraftiga höjningar av avgälden kan trappas upp utslaget på några år.

Förutom att höjda avgälder skulle påverka många göteborgare är det minst sagt upprörande att Socialdemokraterna plötsligt kallar den tomträttspolitik de själva fört under många år för ”subventioner”.

S agerande väcker frågor

Men Socialdemokraternas fortsatta agerande väcker frågor. För när ärendet kom upp på nytt i fastighetsnämnden i juni 2020 ställde sig V och MP åter bakom samma krav, men den här gången stod inte S med på pappret. I nuläget är frågan bordlagd till slutet av augusti.

Hur ska man tolka det? Har Socialdemokraterna backat eller vill partiet inte skylta med att de vill höja avgälderna kraftigt? Vad händer med tomträtt i Göteborg om Socialdemokraterna får bestämma? Det har Göteborgs 9 000 tomträttsfamiljer rätt att få veta.

Men det behövs åtgärder här och nu också. Villaägarna uppmanar Alliansen att göra som Stockholm, det vill säga begränsa avgäldshöjningarna med två olika tak, ett procentuellt och ett i kronor. Och att sänka friköpspriset så att Göteborgs familjer får möjlighet att ta sig ur otryggheten med tomträtt. Till att börja med borde Alliansen se till att de nya taxeringsvärdena inte höjer friköpspriset redan nästa år.

Lena Södersten, förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund
Mart Saar, ordförande, Villaägarna Göteborg

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.