Nyckel i dörr
Gul Villa i grönskande område
Nyckel i dörr

Kolla upp tomträtten innan du köper huset

Du vet säkert att du ska kontrollera föreningens ekonomi innan du köper en bostadsrätt. Lika självklart borde det vara att vända dig till kommunen och kolla upp tomträtten innan du köper huset.

När det är en tomträtt äger kommunen marken. Du får betala markhyra, eller tomträttsavgäld som det heter. Kommunerna använder normalt taxeringsvärdet på marken för att räkna ut avgälden. Tomträttsavgälden är oförändrad tio eller tjugo år i taget.

- Sammantaget innebär det att avgäldshöjningarna ofta blir väldigt stora och är svåra att förutse. Det är inte ovanligt att avgälden höjs med 20 000 kronor i ett slag, men det ser olika ut i olika kommuner, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna.

Höjda taxeringsvärden påverkar tomträtten

I år (2021) får alla småhus nya taxeringsvärden. Taxeringsvärdena ska spegla prisnivån två år före. Årets taxeringsvärden är satta utifrån 2019 års huspriser. I år stiger taxeringsvärdena kraftigt, framför allt på marken.

- Det betyder att årets taxeringsvärdehöjning kommer att bli extra kännbar för tomträtter, men stigande taxeringsvärden kommer att påverka tomträtterna ännu mer framöver, säger Lena Södersten.

Nästa gång småhusen får nya taxeringsvärden är om tre år, det vill säga 2024. Då ska taxeringsvärdena spegla prisnivån 2022. Med dagens prisutveckling kommer det att bli rekordstora taxeringsvärdehöjningar vid nästa taxering.

- Du måste med andra ord ha koll på taxeringsvärdena när du köper en tomträtt, eftersom det påverkar ekonomin framåt, säger Lena Södersten.

Det här ska du kolla innan du köper tomträtten

  • Hur hög är avgälden idag och när höjs den nästa gång?

Avgälden – det vill säga markhyran -är oförändrad tio eller tjugo år i taget. Den beräknas normalt på markens taxeringsvärde. Om det är många år kvar till dess avgälden ändras för nästa period kan taxeringsvärdena ha höjts flera gånger. Du kan ändå ta reda på hur hög avgälden skulle bli med det taxeringsvärde på marken som gäller idag. Då får du åtminstone en känsla för vart avgälden är på väg.

  • Hur mycket kostar det att friköpa marken?

Kommunerna använder normalt taxeringsvärdet för att räkna ut friköpspriset. Vissa kommuner har redan börjat använda de nya taxeringsvärdena för 2021 när de räknar ut friköpspriset, men inte alla. Och när höjs sedan friköpspriserna nästa gång? Ta reda på vad som gäller i din kommun. Ställ också frågan till din bank om du får låna till friköp om det blir aktuellt längre fram.

  • Kommunerna bestämmer egna tomträttsregler

Det kan göra att avgälden och friköpspriset stiger. Kolla upp om kommunen är på väg att ändra sina regler och på vilket sätt.

Bra att veta om tomträtter

  • Trots att kommunen äger marken måste du även betala kommunal fastighetsavgift för kommunens mark. För 2021 (deklarationen 2022) är takbeloppet 8 524 kronor. Återinförd fastighetsskatt blir extra kännbar för tomträttshavare eftersom den hamnar ”ovanpå” tomträttsavgälden.
  • Tomträttsavgäld och räntekostnader behandlas på samma sätt skattemässigt. Om ränteavdragen avvecklas så avvecklas också avdragseffekten för tomträttsavgälden.

Villaägarna kan tomträtt

Har du frågor om tomträtt? Kontakta gärna Lena Södersten, lena.sodersten@villaagarna.se.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.