Lena Södersten
Röda och gula radhus
Lena Södersten

Hallandsposten Debatt: ”Politikerna kan lösa problemen med tomträtten”

Sänkt friköpspris löser de akuta tomträttsproblemen i Halmstad. Det skriver Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

Efter nyår chockhöjs tomträttshyran för många av de cirka 300 småhusägare i Halmstad som hyr marken runt huset av kommunen.

För Jenny Johannesson, som Hallandsposten skrivit om (13/11), höjer kommunen hyran med orimliga 4 400 kronor per månad, eller drygt 640 procent. Under hela året har hon försökt hitta en lösning för att kunna köpa marken och komma ifrån hyreshöjningen, men banken vill inte låna ut mer.

Hyreshöjningen grundas på Halmstads hyresformel, som beslutades av kommunfullmäktige 1997. Sedan dess har omvärlden förändrats. Taxeringsvärdena på marken, som formeln bygger på, har ökat kraftigt och betydligt mer än konsumentprisindex.

Hyrestak i lagen saknas

Här finns en uppenbar parallell till problemen med den gamla fastighetsskatten, som fick ett tak 2008 för att skydda småhusägarna mot orimliga skattehöjningar när taxeringsvärden sköt i höjden.

Men något hyrestak i lagen finns inte för tomträtter även om den statliga tomträttsutredningen föreslog ett sådant under förra mandatperioden. Trots att Socialdemokraterna i riksdagen ville ändra lagen i opposition har justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) fortfarande inte gått vidare med en proposition till riksdagen.

Därmed är Halmstads 300 tomträttsfamiljer beroende av sina kommunpolitiker, men om viljan finns är problemet lösbart.

Den ena möjligheten för politikerna i Halmstad är att ändra kommunens hyresformeln från 1997 så att taxeringsvärdet på marken inte får slå igenom så hårt på tomträttshyran. Det är förklaringen till att hyrorna chockhöjs i Halmstad. Att det är en vanlig lösning bland kommunerna konstaterade redan tomträttsutredningen.

Svårare att låna till friköp

Den andra möjligheten för Halmstads politiker är att sänka friköpspriset, som är mycket högt jämfört med andra kommuner. Med tuffare låneregler och bankernas restriktiva hållning till utlåning är det svårare att låna till friköp nu för tiden, vilket bland annat Jenny Johannesson har fått erfara.

Sänk friköpspriset till 50 procent av marktaxeringsvärdet. Det är fullt lagligt, prövat i domstol flera gånger ända upp i regeringsrätten. När taxeringsvärdena steg kraftigt 2009 sänkte Karlstad friköpspriset till 40 procent av marktaxeringsvärdet medan S-styrda Luleå sänkte friköpspriset till 50 procent och sålde halva sitt innehav på några år.

Sänkt friköpspris är dessutom ett smidigt sätt att lösa de akuta tomträttsproblemen i Halmstad generellt och den modell som rimmar bäst med Jenny Axelssons (C) uppmaning till husägarna att köpa sig fria. Det är också ett bra sätt att skapa julfrid för berörda familjer.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.