Stämpelskatten behöver reformeras

Stämpelskatter är en så kallad flyttskatt och är den skatt man får betala när man köper ett hus eller en tomt. Den består av lagfartsavgift, expeditionsavgift och pantbrevsskatt på nya inteckningar i huset. Villaägarnas arbete mot höga flyttskatter har uppmärksammats och vår problemformulering har erkänts.