Ovårdade tomter och förfallna byggnader

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda hur tillsynen över ovårdade tomter och förfallna byggnadsverk kan förbättras. Villaägarna tillstyrker det förslag som Boverket tagit fram.

Läs hela remissvaret: Boverkets rapport 2015:32 Ovårdade tomter och förfallna byggnader