Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation 

Villaägarna har beretts tillfälle att yttra sig om Boverkets rapport Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation (rapport 2015:46).

Läs hela remissvaret: Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation (rapport 2015:46)