Stärkt ställning för hyresgäster

Hyresrätten spelar en viktig roll för att både bostadsmarknaden och arbetsmarknaden ska fungera. Det måste finnas en mångfald av hyresnivåer, för att passa olika skeenden i livet.

Villaägarnas Riksförbund avslår förslaget om att lagen om uthyrning av egen bostad upphävs. Särbestämmelsen om hyressättning behålls oförändrad men förs in i hyreslagen.

Vår motivering:
Ur ett bostadsmarknadsperspektiv är det bra om utbudet av bostäder kan öka via uthyrning. Men det är ingen liten sak för en småhusägare att hyra ut sin privata bostad. Tröskeln är hög. Den som hyr ut sin fastighet måste sätta sig in i regelverken, ta reda på vad som är en skälig hyra, se över försäkringsskyddet, sätta sig in i skattereglerna, ta referenser och personuppgifter på hyresgästen, kontrollera hyresgästens betalningsförmåga och mycket annat.

Läs hela remissvaret: Stärkt ställning för hyresgäster.