Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen

Villaägarna har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på regeringskansliets promemoria ”Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen".

Den föreslagna förändringen – avskaffad effektskatt för kärnkraft och sänkt fastighetsskatt för vattenkraft – finansieras med höjd punktskatt på el för hushåll och tjänsteföretag. Förbundet är kritiskt till den förmögenhetsöverföring från hushåll till kraftbolag som då uppstår.

Läs hela remissyttrandet: Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen