Ny dataskyddslag

Villaägarnas Riksförbund har inte getts tillfälle att yttra sig över förslag på kompletterande uppgifter i ny dataskyddslag, men anser att det likväl är viktigt att lämna synpunkter över förslaget till Ny dataskyddslag.

Skälet till detta är att förbundet anser att vare sig EU:s dataskyddsförordning eller förslaget till kompletterande bestämmelser innehåller bestämmelser där man kan se att hänsyn har tagits till hur ideella organisationer ska lyckas hantera dessa frågor.

I Sverige finns idag cirka 220 000 ideella organisationer, var och en med ordförande, kassör och övrig styrelse. Varje svensk är i genomsnitt medlem i tre organisationer och regeringar har i olika uttalanden uttryckt sitt stöd för civilsamhället. Det finns t o m en politik för civilsamhället.
Med denna bakgrund är det anmärkningsvärt att utredningen över huvud taget inte nämner civilsamhället eller de problem som kan uppstå för denna ”tredje sektor” i samhället vid implementeringen av EU:s dataskyddsförordning. 

Läs hela remissvaret: Ny dataskyddslag – Kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning