Kravspecifikation för certifierad anläggare av små avloppsanläggningar

Villaägarna vill i nuläget inte se ett certifieringskrav. Det är inte visat att det finns ett behov av en certifiering eller att det ens finns ett problem med bristande kompetens hos anläggarna. Om marknaden själv vill ta fram en frivillig certifiering står det givetvis marknaden/VA-sektorn fritt att göra så.

Ett krav på certifiering kan leda till ett minskat utbud av entreprenörer i glesbygdsområden och därmed högre priser för konsumenten. En samrådsgrupp bestående av Kiwa, RISE, HaV, Värmdö kommun, VVS-fabrikanternas råd och Maskinentreprenörerna vill nu införa en frivillig certifiering.

Om kommunerna börjar ställa krav på att anläggningarna ska anläggas av certifierade anläggare måste det finnas acceptabla skäl till detta, till exempel att det visats att anläggningar utförda av certifierade personer är bättre utförda än anläggningar utförda av ickecertifierade personer.

Läs hela remissvaret: Kravspecifikation för certifierad anläggare av små avloppsanläggningar