Finansinspektionens förslag om amorteringskrav

Villaägarnas Riksförbund anser inte att Finansinspektionens förslag om amorteringskrav enligt promemorian bör genomföras.

Förslaget träffar endast nya bolån och leder inte till den stabilitet på makronivå som Finansinspektionen vill uppnå. Istället finns många negativa effekter, så som en mer trögrörlig bostadsmarknad och ökad skuldsättning bland dem som inte träffas av regleringen. 

Villaägarnas Riksförbund förespråkar istället en reglering som riktar sig mot bankernas totala bolåneportföljer. Då hade samma makroekonomiska syften uppnåtts, samtidigt som de negativa effekterna för enskilda hushåll undviks.

Villaägarnas Riksförbund uppmärksammar även Finansinspektionen på att amorteringsreglerna sätter dem som vill friköpa en tomträtt i en rävsax. Friköp av tomträtten är nämligen inte skäl nog att göra en omvärdering av fastigheten, enligt bankernas tolkning av 4§ om ”avsevärda värdeförändringar” i amorteringsföreskriften. Det innebär att den boende kan tvingas avstå från ett friköp, trots att de riskerar chockhöjda tomträttshyror.

Läs hela remissvaret: Förslag till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter