Åtgärder för att motverka finansiella obalanser

Villaägarnas Riksförbund är i grunden positivt inställda till att vidta åtgärder för att motverka finansiella obalanser i syfte att stabilisera kreditmarknaden.

Dagens reglering har en snedvridande effekt på konkurrensen på kreditmarknaden. Det är bra att denna skevhet rättas till. Det är förstås också sunt att regler införs för att minska de finansiella obalanserna. Villaägarnas Riksförbund ifrågasätter emellertid varför åtgärder riktas mot kunderna och inte mot bankerna.

Lär hela remissvaret: Åtgärder för att motverka finasiella obalanser