Aktivitetskrav för överklagan av lov, förslag till ändring i PBL

Remissyttrande över aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov med mera, begränsad skyldighet att underrätta och rätt att överklaga enligt plan- och bygglagen samt förslag till ändring i PBL.

  1. aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m.
  2. begränsad skyldighet att underrätta och rätt att överklaga enligt plan- och bygglagen
  3. förslag till ändring i 9 kap. 41 b § plan- och bygglagen (PBL)

Remissvar till: Näringsdepartementets pm och Boverkets rapporter