Villaägarna storsatsar på ekonomiska frågor

Villaägarna hälsar nationalekonomen Håkan Larsson välkommen tillbaka som chef för förbundets samhällspolitiska avdelning. Med Håkans ekonomiska expertis ska förbundet sätta press på regeringen i framför allt boendeekonomiska frågor.

Håkan har jobbat som chefekonom på Villaägarna tidigare, men efter en tid på Sveriges Allmännytta är han nu tillbaka. Han kommer i rollen som samhällspolitisk chef och chefekonom driva de frågor som just nu är allra mest angelägna för landets husägare.

— Landets småhusägare kläms just nu från flera håll samtidigt. Kostnaderna för el, underhåll, mat, kläder och andra nödvändigheter har ökat mycket kraftigt. Samtidigt har räntekostnaderna för dem som sitter med rörliga bolån ökat med 150 procent på bara ett år. Ovanpå det ser vi sjunkande bostadspriser och en avmattning i samhällsekonomin.

Håkan är nationalekonom och har jobbat i både Riksdagen och Regeringen. Ekonomisk politik är således ämnet som ligger närmast hjärtat, vilket kommer vara till stor nytta för förbundets över 200 000 medlemshushåll. Han menar att Riksbanken bär ett stort ansvar för den situation landets småhusägare försatts i.

— Riksbanken har under många år bedrivit en mycket expansiv penningpolitik, vilket eldat på den breda inflationsuppgången. Trots att data pekade åt fel håll, hävdade Riksbankschefen så sent som i februari 2022 att styrräntan skulle ligga på noll procent fram till 2024. Landets småhusägare agerade utifrån den informationen och har därför försatts i en mycket besvärlig situation av Riksbankens snabba räntehöjningar.

Några av de frågor Håkan kommer att engagera sig i är:

  • En mer balanserad penningpolitik från Riksbanken
  • Politiska reformer för att dämpa de ökade räntekostnaderna
  • Bankernas orimligt höga vinstmarginaler
  • Reformerad prissättning på den svenska elmarknaden
  • Elnätsbolagens höga monopolprissättning

 

— Vi välkomnar Håkan tillbaka i rollen som vår samhällspolitiske chef. Hans specialkompetens inom bostadspolitiken, inte minst boräntor, ger oss kraften att driva våra viktigaste frågor ännu hårdare för att hjälpa landets villahushåll i dessa svåra tider, säger Kenneth Kanckos, förbundsdirektör.

Håkan efterträder Daniel Liljeberg som numera jobbar som statssekreterare åt Energi- och näringsminister, Ebba Busch.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.