Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Minska vattenskadorna med mer fuktsäkra våtrumsväggar

Vattenskador i villor och fritidshus kostar varje år cirka fyra miljarder kronor. En av orsakerna till omfattningen är våtrumsväggar. Villaägarna har genomfört en undersökning och funnit stora skillnader i fuktsäkerhet mellan vanliga våtrumsväggar och att det går att minska riskerna för fuktskador oavsett vilken av dem du väljer.

- De flesta konsumenter vet inte att fuktsäkerheten skiljer sig åt mellan olika typer av väggkonstruktioner. Vad många däremot vet, är att det är dyrt, att det medför stora besvär och tar långt tid att åtgärda vattenskador. Konsumenter som funderar på nytt badrum får nu större möjligheter att välja en våtrumsvägg med lägre risk för vattenskador, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert på Villaägarna.

Minska risken redan vid planeringen

Som konsument kan det vara svårt att förstå att våtrumsväggarna skiljer sig åt i kvalitet och fuktsäkerhet. Det finns inget enkelt betygsystem som gör det lätt att bilda sig en uppfattning om hur fuktsäker en vägg i ett badrum eller en tvättstuga är. Villaägarna har låtit AK-Konsult som är en byggnadsteknisk konsultbyrå, betygsätta fuktsäkerheten för några vanliga våtrumsväggar. De har bland annat tittat på riskvärdering, fukttransportberäkningar och forskningsresultat.

- Något att tänka på som konsument, byggföretag och hantverkare är att det redan vid planeringen av våtrummet går att minska riskerna för fuktskador. Det kan ske genom vilken typ av våtrumsvägg man väljer, men även genom åtgärder som läckagevarnare eller förberedelse för enklare uttorkning, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert på Villaägarna.

Våtrumsväggarna betygsatta i fuktsäkerhet 

Det förekommer en mängd olika varianter på våtrumsväggar och vi har därför valt några typexempel. Våtrumsväggarna har fått betyg på en femgradig betygsskala där 1 har störst risk för fuktskador och 5 håller hög kvalitet och har låg risk för fuktskador.

Väggtyper Betyg
Säker vatten våtrumsvägg med kartongklädd gipsskiva, 
tätskikt, kakel
2
Säker vatten våtrumsvägg, våtrumsskiva i fibercement, 
tätskikt, kakel
2
Träregelvägg med dubbla våtrumsskivor, 
tätskikt, kakel
2
Stålregelvägg med dubbla våtrumsskivor, 
tätskikt, kakel
3
Träregelvägg med enkel våtrumsskiva, 
tätskikt, kakel
2
Stålregelvägg med enkel våtrumsskiva, 
tätskikt, kakel
3
Massiv konstruktion i autoklaverad lättbetong, 
tätskikt, kakel
4
Massiv konstruktion i lättklinkerbetong, puts, 
tätskikt, kakel
4

 
Saker att tänka på vid planering av våtrum

  • Fuktskador vid vattenläckor blir ofta mer omfattande för väggkonstruktioner med organiskt material.
  • För att uppnå så låg risk som möjligt för mögel- och bakterieangrepp, bör alla organiska material tas bort från väggkonstruktionen.
  • Om organiskt material används i väggkonstruktionen, bör läckagevarnare installeras som snabbt kan larma om vattenläckor.
  • Väggar kan byggas så att de enklare torkar ut om läckage ändå skulle uppstå. Det ökar möjligheten att begränsa effekterna av större vattenläckage som upptäcks i tid.
  • Om mögel- eller bakterieangrepp redan finns, krävs större skyddsåtgärder vid uttorkning, sanering och renovering.
  • Ett enkelt sätt att minska riskerna för fuktskador är att undvika att vatten rinner direkt på väggen, exempelvis med en duschkabin.
  • Att bygga ett billigt våtrum idag, men med högre risk för vattenskador, kan i framtiden visa sig bli en dyrköpt erfarenhet.
  • Att ställa hög kvalitet på detaljutförandet i våtrummet minskar risken för vattenskador.

För mer information

Johan Smeds, byggnadsteknisk expert, Villaägarna, tel: 010-750 01 27 
Ulf Stenberg, chefsjurist, Villaägarna, tel: 070-251 20 90
Alexandra Svenonius, kommunikationschef, Villaägarna, tel: 073-267 10 15

Läs rapporten

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.