Flygbild villaområde
Flygbild villaområde

Villaägarna utser Sveriges bästa småhuskommuner

I ett index som Villaägarnas Riksförbund tagit fram toppar Ekerö och Båstads kommuner listan över vilka kommuner som är landets bästa ur ett småhusperspektiv.

Indexet baseras på sådant som Villaägarna anser vara viktiga ingredienser i en attraktiv boendemiljö, exempelvis låg inbrottsrisk och låga kommunala taxor för bland annat VA och sophämtning. Vad som också är avgörande är givetvis hur många småhus en kommun bygger, hur många småhus den planerar för och hur många av dessa planer som också förverkligas.

-Det undersökningen visar är att det som lockar människor när de väljer boendemiljö är att de gärna vill ha närhet till en större stads arbetsmarknad, kulturutbud m.m. men ändå bo i villaområdets lugn och trygghet, säger Stefan Johansson, samhällspolitisk chef på Villaägarna.

Undersökningen visar även att det inte enbart är klassiska lågskattekommuner som toppar indexet vilket tyder på att det är andra faktorer än strikt ekonomiska överväganden som styr valet av bostad.

-Det faktum att människor inte enbart styrs av rationella ekonomiska kalkyler är en signal om att småhusdrömmen är starkare än vad många kanske inser, säger Stefan Johansson

-Den urbana norm som styr mycket av bostadsbyggande och stadsutveckling idag leder till att det som byggs inte alltid är det som efterfrågas på marknaden. Det faktum att våra tre storstäder har ett negativt flyttnetto är ett tecken på detta, fortsätter Stefan Johansson.

Rapport

Här kan du läsa undersökningen i sin helhet:

Sveriges bästa småhuskommun

För mer information

Stefan Johansson 
Samhällspolitisk chef, Villaägarnas Riksförbund
Telefon: 073-420 75 50
E-post: stefan.johansson@villaagarna.se

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.