Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Fågel i metall på kanten av gult sopkärl
Fågel i metall på kanten av gult sopkärl

Stor skillnad i avgift över landet för hämtning av hushållsavfall 

En ny rapport från Villaägarna visar att avgiften för hämtning av småhusägarnas avfall varierar stort i landets kommuner. Dyrast är det i Sala. Där betalar en husägare 3 400 kronor om året för det vanligaste abonnemanget för sophämtning. Det är 2 450 kronor mer än i Trollhättan.

- Vi har analyserat en rad faktorer men kan inte se att någon av dem påverkar kostnaderna avsevärt. Det kan finnas bra skäl till varför priserna skiljer sig åt, men det borde utredas så att man som konsument förstår vad man betalar för, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna.

Även mellan länen och inom länen är skillnaderna stora. Det enda tydliga mönstret är att avgiften i de tre storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm är relativt låga. Men även där skiljer det 400 kronor mellan Göteborg som är dyrast av storstäderna och Malmö som är billigast.

Skillnaderna borde analyseras mer

- Det är svårt att förstå varför priset skiljer så mycket mellan kommunerna. En del av skillnaden skulle kunna bero på att hushållen väljer dyrare alternativ i vissa kommuner, till exempel för att man är mer miljömedveten och villig att betala extra för att kommunen tar emot flera olika fraktioner, säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna.

Bara misstanken att skillnaderna kan bestå i bristande effektivitet hos kommuner med hög avgift gör att skillnaderna borde analyseras mer ingående. Tabellerna visar vilka kommuner som har högsta respektive lägsta vanligaste avgift.

Kommuner med lägsta avgifter:

Trollhättan 950 kr
Kumla 990 kr
Hudiksvall 1 100 kr
Åmål 1 120 kr
Berg 1 270 kr
Hallsberg 1 270 kr
Burlöv  1 280 kr
Malmö 1 280 kr
Örebro 1 280 kr

 

Kommuner med högsta avgifter:

Sala 3 390 kr
Ljusnarsberg 3 310 kr
Kiruna 3 280 kr
Bjuv 3 280 kr
Lysekil 3 200 kr
Håbo 3 140 kr
Östra Göinge 3 060 kr
Osby  3 060 kr
Överkalix 3 010 kr
Ale 3 010 kr

För mer information: 

Anna Werner, samhällspolitisk analytiker, Villaägarna,
tel 076-818 49 15
Alexandra Svenonius, kommunikationschef, Villaägarna, tel 073-267 10 15

Läs rapporten Avfallsavgifterna 2017
Se avfallsavgifterna i Sveriges kommuner i respektive län*

* Nacka Vatten och Avfall AB uppdaterade 2017-12-21 sina uppgifter. Den vanligaste avgiften anges vara 2118 kronor/år för en- och tvåfamiljshus.

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.