Solpanel och moln
Solpanel och moln

Regeringen skjuter till nya solcellspengar

Regeringen och samarbetspartierna skjuter till 260 miljoner kronor till de cirka 9 000 hushåll som kommit i kläm mellan det tidigare solcellsstödet och det gröna skatteavdraget. Det framgår av vårbudgeten som presenteras idag. Det är en framgång både för berörda husägare och för Villaägarnas Riksförbund.

- Vi välkomnar regeringens besked. Det har funnits solcellsstöd sedan 2009 och från 2021 innebär det gröna skatteavdraget att husägare som sätter upp solceller och bidrar till klimatomställningen får stöd på ett enkelt och förutsägbart sätt. Varför skulle man då lämna en mindre grupp i sticket? säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna.

I vårbudgeten som presenterades i april 2020 sköt samarbetspartierna till 200 miljoner kronor till kön, men det visade sig att de pengarna bara räckte till och med mars 2020. De som installerade solceller 2020 och ansökte om solcellsstöd under perioden april-7 juli 2020 gick miste om solcellsstöd. En del får viss kompensation genom att Skatteverket och länsstyrelserna tillåter dem att söka ROT-avdrag i efterhand, medan andra blir helt utan stöd.

- När man tittar i backspegeln är det tydligt att det var en miss av regeringen att inte se till att det fanns tillräckligt med pengar till kön när reglerna om solcellsstöd gjordes om. Villaägarna har arbetat för att få till en lösning på detta och vi är naturligtvis nöjda idag, säger Lena Södersten.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.