Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Hand med förstoringsglas
Kvinna nyser i pappersnäsduk
Växt i fönster med vita gardiner
Kvinna nyser i pappersnäsduk

Ozon kommer inte åt orsaken till fukt- och luktproblem

Ozongeneratorer* säljs som ett enkelt sätt att åtgärda fukt- och luktproblem. Men de kommer dessvärre inte åt orsaken till problemen. Ozon ger dessutom luftvägsproblem och kan medföra att hälsofarliga nedbrytningsprodukter bildas. Slutsatsen i Villaägarnas rapport är därför att ozongeneratorer inte bör användas av privatpersoner som en enkel och generell metod för att åtgärda dålig luftkvalitet inomhus.

Vanliga orsaker till obehaglig lukt kan vara fukt- och mögelangrepp, rök på grund av eldsvåda, avlopp, döda skadedjur etc. Vill du komma till rätta med problemen, måste åtgärderna anpassas till orsaken. Det finns ingen enkel universell genväg som löser luktproblemet på längre sikt. Luktar det mögel i en källare, åtgärdas det genom att fuktkällan tas bort och att angripet material ersätts eller rengörs. Rör det sig om röklukt eller lukt från avlopp, åtgärdas det på annat sätt.

- Innan du bestämmer dig för hur ett luktproblem ska åtgärdas, är det viktigt att först gå till botten med vad problemen beror på. Som en läkare som först ställer diagnos och därefter sätter in behandling, säger Villaägarnas byggnadstekniska expert Johan Smeds.

Kemiska reaktionskedjor som uppstår vid ozonbehandling skapar produkter som inte behöver lukta starkt, men som är irriterande. Ozon i sig irriterar ögon och slemhinnor samt kan orsaka inflammation i luftvägarna. Den som åtgärdar mögelproblem i en sommarstuga med en ozongenerator, riskerar därför att utsätta både sig själv för ozon och en kemisk cocktail bestående av en stor mängd oönskade nedbrytningsprodukter.

- Ozonbehandling kan göra att luktproblemet minskar tillfälligt, men samtidigt förvärra till exempel en pågående fuktskada till följd av att du helt enkelt lurar dig själv att skjuta upp åtgärder för att komma åt ursprungsproblemet, säger Johan Smeds.

 

*Ozongenerator benämns även ozonluftrenare, ozonbehandlingsmaskin, ozonaggregat, ozonsaneringsmaskin, ozonrenare m.m. Försäljarna undviker ibland att använda ordet ozon, utan talar istället om aktivt syre eller syreplattor.

Bilaga

Rapporten ”Ozonbehandling av luft”, Eva Emanuelsson, RISE
Ozonbehandling av luft

För mer information

Johan Smeds, byggnadsteknisk expert, tel: 010-750 01 27

Ulf Stenberg, chefsjurist, tel: 070-251 20 90.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.