Sedlar
Glödlampor på rad med blå himmel
Glödlampor på rad med blå himmel

Energisparbox gör inte elräkningen billigare

Energisparboxen KUBIE kostar inklusive installation ca 10 000 kr och sänker enligt marknadsföringen energiförbrukningen med mellan 8 och 15 procent i en villa eller ett fritidshus. Men energisparboxen spar inte någon energi, visar de tester som Villaägarna har låtit RISE (Research Institutes of Sweden) göra.

KUBIE kopplas in på elsystemet i ditt hus och sänker spänningen från 230 Volt till 210 215 Volt. Energisparboxen marknadsförs som ett sätt att få ned energiförbrukningen, spara pengar, minska dina koldioxidutsläpp och därmed din klimatpåverkan. Helt enkelt en vinst för både plånboken och miljön. KUBIE uppges även göra så att elapparaterna håller mer än 30 procent längre.

Resultaten av provningen visar att de naturvetenskapliga lagarna gäller även för energisparboxen KUBIE™ och att den inte ger någon lägre energiförbrukning med bibehållen nytta.

- Sänker man effekten med KUBIE, måste t.ex. ett värmeelement vara på en längre tid innan önskad temperatur uppnås, men någon lägre energiförbrukning åstadkoms inte, säger Villaägarnas byggnadstekniska expert Johan Smeds.

När det gäller elektronik med konstant effekt som radio, tv och dator samt viss belysning, ser en elektronisk krets till att effektförbrukningen är konstant.

- Den ökade strömmen medför en större värmeutveckling, vilket ger en förhöjd effektförbrukning och kan leda till utökat slitage/åldrande av utrustningen. När KUBIE kopplas in, påverkas således inte energiförbrukningen nedåt i elektronik med konstant effekt. Däremot kan utrustningen slitas ut i förtid, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert på Villaägarna.

När spänningen sjunker i elektronik som motorer, värmeelement, vattenberedare samt viss belysning, minskar deras effekt. En lampa lyser därmed svagare och en motor får mindre kraft. 

Det här gör att ett värmeelement kommer att få vara tillslaget en längre tid för att kunna uppnå samma rumstemperatur innan termostaten stänger av och att det kommer att ta längre tid för en varmvattenberedare att värma upp vattnet. När effektuttaget sjunker blir det mindre slitage på utrustningen, men risken är även att viss utrustning havererar, till exempel att en trögstartad motor inte kommer igång på grund av den sänkta spänningen utan står stilla och bränner lindningarna.

- Vill man minska slitaget på utrustning genom lägre effektuttag, kan man göra detta även utan KUBIE, till exempel genom att köra en elvisp på en lägre hastighet eller ställa in ett värmeelement på en lägre temperatur, säger Johan Smeds.

KUBIE förbrukar ström för egen del, även om alla apparater som förbrukar ström stängs av. En inkopplad KUBIE kommer därför att på ett år förbruka cirka 200 kWh, som omvandlas till värme.

Kubie energisparbox

Rapporten

För mer information

Johan Smeds, byggnadsteknisk expert, Villaägarna, 010-750 01 27
Ulf Stenberg, chefsjurist, Villaägarna, 070-251 20 90
Alexandra Svenonius, kommunikationschef, Villaägarna, 073-267 10 15

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.