Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Närbild på två glödlampor av olika sort
Elstolpar
penna och avtalsdokument

Dags att binda elavtal?

Historiskt har småhusägare under långa perioder tjänat på att ligga på rörligt elavtal. Men den som likt Villaägarna fruktar allt högre elpriser kan göra rätt i att binda sitt elavtal. Och då helst omgående.

En studie som Villaägarna låtit göra visar att för den som väl bestämt sig för att ha sitt elavtal bundet i ettårscykler har det historiskt varit smartast att binda sitt elavtal under vårvintermånaderna februari och mars.

- Det förvånar mig att det skiljer tusen kronor om året mellan de olika bindningsstrategierna. Före moms!, säger Villaägarnas samhällspolitiska analytiker, Anna Werner.

Anledningen till att Villaägarna låtit Sweco genomföra studien är att el är en av de största löpande kostnaderna för småhusägare. Den totala elkostnaden består av tre delar. Alla har ökat drastiskt. Inte bara själva elen, som nu studerats, utan även skatterna och elnätsavgifterna.
- Detta trots att politikerna i energiöverenskommelsen lovade att sträva efter fortsatt låga elpriser i Sverige, säger Anna Werner.

Elkostnader är något som engagerar Villaägarnas medlemmar. 

- Vi får ofta frågorna ”fast eller rörligt?” och ”när ska jag binda”? Den som hade ett säkert svar på den frågan skulle bli mycket rik, säger Anna Werner. 

Nu vet vi alltså hur det sett ut historiskt. För den som vill binda sitt elavtal en gång per år så ger bindning i februari eller mars den lägsta elkostnaden.

- Lite märkligt, kanske, eftersom elpriset brukar ligga så högt då. Men den som bundit under vårvintern alla de studerade fjorton åren istället för på hösten i september, har sparat över 18 000 kronor inklusive moms.

Rörligt eller fast

Medelkostnaden för el, exklusive elnätsavgift, skatter med mera har varit 8 900 kronor per år, eller 124 500 kronor under 14 år, med rörligt avtal. För den som har bundit i mars varje år har det blivit i genomsnitt cirka 120 kronor dyrare per år och för den som har bundit i september varje år har det i genomsnitt blivit cirka 1 100 kronor dyrare per år, exklusive moms.

Hushåll 20 000 kWh per år, i SE3

Läs mer

För mer information

Anna Werner, samhällspolitisk analytiker, Villaägarna, tel 076 818 49 15

Alexandra Svenonius, kommunikationschef, Villaägarna, tel 073-267 10 15 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.