Villaägarna i enskilt samtal med bostadsministern

Villaägarna träffade tidigare i veckan bostadsminister Per Bolund på finansdepartementet. Mötet var till för att han skulle få veta mer om Villaägarna och vilka intressen som vi företräder. Vi ville även informera oss om läget inom regeringen och den fyrpartikonstellation som utgör regeringsunderlaget.

Stort intresse för småhusbyggande

Det vi kan konstatera efter mötet är att Bolund är en minister med stort intresse för småhusbyggande och som är medveten om de utmaningar som finns på bostadsmarknaden. Det gäller, som han ser det, allt från ungas inträde på bostadsmarknaden till skattepolitiken via behovet av att bygga energieffektivt och klimatsmart.

Skatteöversyn i januariavtalet

Självklart var vi intresserade av att höra mer om den stora skatteöversyn som finns med i januariavtalet, som är själva grunden för regeringens arbete de kommande åren. Bolund konstaterade dock att det arbetet i stora delar ännu befinner sig i sin linda och det kommer nog att dröja innan det syns konkreta resultat av detta. Vad som redan nu kan konstateras är dock att boendeskatter kommer att vara en del i förhandlingarna kring en ny skattereform. Fastighetsavgiften, ränteavdragen och flyttskatterna med flera kommer alla att komma upp på bordet någon gång i denna process. Vilken eller vilka skatter som i slutändan förändras återstår dock att se. Villaägarna följer frågan noggrant och kommer påtala vilka konsekvenserna blir för landets småhusägare. Ingen politiker ska vara omedveten om vilka konsekvenser deras beslut innebär för våra medlemmar.

Villaägarna i enskilt samtal med bostadsministern - Per Bolund

Villaägarnas kongress i maj

Förutom ett trevligt och informativt möte med bostadsministern lovade han att försöka komma till Villaägarnas kongress i Upplands Väsby i slutet på maj. Kongressen äger rum vart fjärde år och är en viktig del i organisationens liv. Vi hoppas självklart att Per Bolund har möjlighet att komma förbi och berätta om hur det bostadspolitiska arbetet fortlöper, trots att det är val till europaparlamentet samma helg.