Så bra är Tidöavtalet för villaägare

Lena Södersten och Jonathan Lindgren från Villaägarnas samhällspolitiska avdelning risar och rosar Tidöavtalet. Fokus är naturligtvis de frågor som är särskilt viktiga för villaägare.

Tidöavtalet innehåller ett antal uttalade ambitioner som de tre regeringspartierna, M, KD och L tillsammans med SD har kommit överens om att driva under den kommande mandatperioden. I den här filmen granskar vi avtalet utifrån ett villaägarperspektiv. Vi konstaterar att många punkter går i rätt riktning men vissa saknas helt.

Oavsett det faktiska utfallet kommer Villaägarna arbeta för att våra prioriterade frågor infrias och att ytterligare nödvändiga reformer som är viktiga för villaägande kommer på plats.

Punkter i Tidöavtalet som får särskilt mycket fokus:

Energipolitiken

 • Energipolitiken får ny inriktning – 100 procent förnybart blir 100 procent fossilfritt.
 • Kärnkraften normaliseras som energislag med friare möjligheter till etablering.
 • Kraftvärmens får förbättrade förutsättningar via avskaffad skatt.
 • Vattenkraften besparas omprövningar och värderas på nytt sätt.
 • Vindkraftens subventioner tas bort och nya hänsynstaganden tas gentemot miljö och lokala intressen.
 • Ett elprisstöd utlovades - en modell tas nu fram.
 • Laddinfrastruktur ska byggas ut och hinder ska bekämpas. Förhoppningsvis de som samfälligheter har att hantera.

Hushållsekonomi

 • Höga bolåneräntor ger behov av reformer.
 • Drivmedelspriserna ska sänkas.

Brottsbekämpning

 • Tullen ska ägna sig mer åt brottsbekämpning. Utförsel av stöldgods ska kriminaliseras.
 • Straffen för rån skärps. Därmed kan straffet för villarån bli högre än för villainbrott.
 • Det ska bli obligatorisk häktning för brott med minst ett år i straffskalan, något som därmed också omfattar inbrottsstöld, det vill säga villainbrott.
 • Uppgifter om beslutsfattare inom poliser och myndigheter ska anonymiseras, men fortfarande saknas ett motsvarande skydd för oss andra från söktjänster. Det är en brist. Villaägarna arbetar för att söktjänstföretagen inte ska få publicera enskildas personuppgifter på sina sajter.

Några exempel på vad som saknas i Tidöavtalet

 • Utöver en mening om att ägande behöver breddas (inklusive boende) saknas bostadspolitiken i avtalet. Detta trots stor bostadsbrist, i synnerhet för småhus.
 • Ett besked om att lägga ner utredningen om återinförande av förköpslagen saknas.
 • Avtalet saknar besked om en ny hållning gällande enskilda avlopp.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.