Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Villaägarnas önskelista för 2020 

Vi har fem önskningar som skulle göra stor skillnad för dig som småhusägare. Men vi lutar oss inte bara tillbaka och hoppas att dessa ska gå i uppfyllelse. Vi arbetar varje dag hårt för att våra önskningar ska bli verklighet.

1 Slopa uppskovsräntan för alla uppskov!

Januaripartierna är överens om att avskaffa uppskovsräntan, men vi vet inte när det ska ske. Vi vet heller inte om det bara kommer att gälla nya uppskov eller om det gäller alla uppskov. Uppskovsräntan infördes år 2008, både för redan beviljade och nya uppskov. Om uppskovsräntan bara skulle avskaffas framåt skulle det kunna bli så att den som har ett uppskov som beviljades före år 2008 måste fortsätta betala uppskovsränta trots att skatten slopas för nya försäljningar. Det vore orimligt.

2 Låt tullen kolla utgående trafik för att stoppa utflödet av stöldgods!

Internationella stöldligor ligger bakom minst hälften av alla bostadsinbrott. Idag får tullaren inte stoppa en bil som är på väg ut ur landet med misstänkt stöldgods. Om polisen inte kommer kan tullaren bara titta på när bilen passerar gränsen. Det är provocerande, både för tullaren och för den som blivit bestulen. Tullen måste få befogenhet att stoppa bilen, ta stöldgodset i beslag och hålla kvar tjuven. Det kräver lagändring.

3 Öka konkurrensen i banksektorn!

Bolånemarknaden domineras av fyra drakar som tjänar enorma pengar på småhusägarnas bolån. För att öka konkurrensen måste den så kallade ”ränteskillnadsersättningen” (dvs den straffavgift kunder måste betala för att bryta ett lån i förtid) sänkas. Den gör att människor drar sig för att binda sina lån, och låser fast dem som gör det vid en bank. Statliga SBAB måste ta ytterligare steg för att sätta press på bankernas höga bolånemarginaler. Varför ska det annars finnas en statlig bank?

4 Öka småhusbyggandet så att fler kan köpa ett eget hus!

Idag finns en utbredd ”urban norm” bland arkitekter och kommunplanerare. Det byggs högt och tätt, trots att en klar majoritet av medborgarna vill bo i småhus. Denna tondöva och elitistiska norm måste utmanas och brytas. Småhusens andel utgör bara 1/4 av den totala produktionen. På många orter är siffran långt värre än så. Det skeva bostadsbyggandet förhindrar människors småhusdrömmar och kan leda till ekonomiska problem på bostadsmarknaden i stort, eftersom utbudet inte matchar efterfrågan.

5 Låt fler få möjlighet att köpa sig fria från otryggheten med tomträtt!

Prisutvecklingen på småhus har varit kraftig på senare år. Det märktes tydligt vid småhustaxeringen år 2018. Resultatet blir kraftiga hyreshöjningar för dem som har sitt hus på kommunägd mark. Stigande marktaxeringsvärden gör det också dyrare att köpa marken för att komma ifrån hyreshöjningen. Lagstiftningen måste skärpas. På kort sikt behöver dock kommunerna se över sina hyresregler och sänka friköpspriset till 50 procent av marktaxeringsvärdet så att fler kan köpa sig fria från otryggheten med tomträtt.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.