Ett villahushåll har blivit 48 000 kr fattigare – på bara ett år 

Villaägarnas Riksförbund har sammanställt ett antal kostnadsökningar som drabbar småhusägare hårt. Vi har jämfört kostnaderna för maj i år med maj 2021 för ett familjehushåll i södra Sverige.

Priserna på helt basala varor och tjänster rusar. Prisökningarna innebär allt ifrån inställda semestrar till ekonomisk utsatthet med arbetslöshet. Utan åtgärder från politiken fördjupas krisen.    

Vi har nu hög inflation. Inflationen utgår inte från den traditionella orsaken att hushållen börjat efterfråga mer och nya saker. Nu handlar det om att nödvändiga varor och tjänster helt enkelt blivit dyrare på grund av störningar i olika industrier som behövs i produktionen.  

Enligt Swedbanks Vad kostar det att leva-kalkyl, kostar maten för en tvåbarnsfamilj 8710 kr per månad. Prisökningen på livsmedel och alkoholfria drycker var 8,8 procent mellan maj 2021 och maj 2022 vilket pekar mot en kostnadsökning för livsmedel på ungefär 700 kr per månad. Vi bortser nu från prisökningar på kläder och hygienprodukter.  

Räntekostnader på bolån ökar 

Om hushållet köpte sitt småhus i en tätortsnära sydsvensk kommun 2020, kostade det i genomsnitt 4,8 miljoner kronor enligt SCB. Med en belåning till 80 procent av det värdet och om hushållet har rörlig (tremånadersränta) har räntekostnaden ökat med 900 kronor efter ränteavdrag. Allt talar för att räntan kommer att öka mer och skulle hushållet binda räntan blir det också helt andra kostnader. 

Enligt uppgifter från Trafikanalys kör familjen 1112 mil, i en bil som förbrukar 0,6 liter 95 oktanig bensin. Kostnaden för att tanka samma bil har då ökat till 443 kr per månad.  

Avgifterna för vatten har i landet stigit med i genomsnitt 317 kronor på årsbasis och 26 kronor i månaden. Kostnaderna för avfall har genomsnittligt ökat med 31 kronor i månaden sen 2020 då det mättes senast. 

Priset på elen störst skillnad 

Elnätskostnaderna består av abonnemangskostnaden baserad på storleken på säkringen i huset, samt elöverföringsavgiften som varierar beroende på hur mycket el som behöver transporteras till köparen. För en villafamilj ökar avgiften med drygt 38 kronor i månaden i jämförelse med förra månaden. I två av tre kommuner höjs elnätskostnaden.  

Värst av allt är priset på själva elen. Många väljer att binda sitt elpris för att få lugn och ro. Men om vi ändå räknar med det lägre rörliga elpriset maj 2022 jämfört med maj 2021 så har priset per Kwh ökat med nästan 1 krona och 20 öre. För ett småhus i södra Sverige som förbrukar 20 000 kWh per år rör det sig om en prisökning på närmare 2000 kronor per månad. Tyvärr talar allt för att priserna kommer att bli långt högre under vintermånaderna.  

Vi har räknat lågt 

Sammantaget har kostnaderna för ett vanligt villahushåll i södra Sverige ökat med 4053 kr per månad och då har vi ändå gjort försiktiga antaganden. Såväl bolåneräntan som elen blir dyrare om man väljer fasta avtal och för varje vecka som går stiger de rörliga elpriserna och tremånadersräntorna. 

Men redan vid försiktiga beräkningar har alltså småhusfamiljens kostnader ökat med 48 636 kronor per år. Det är som att semesterbudgeten försvinner i ett slukhål.  

Ett tungt ansvar vilar nu på politiker såväl i Riksdagen som ute i kommunerna att göra allt man kan för att hålla nere avgifter och priser. Det handlar i första hand om medborgarnas ekonomiska trygghet och välbefinnande.  

Men det handlar också om ekonomin i stort. När hushållens kostnader för basala saker ökar kraftigt måste annan konsumtion stå tillbaka vilket såklart innebär minskad efterfrågan hos handel, restaurant och underhållningssektorerna. Det i sin tur medför arbetslöshet och därmed i förlängningen ytterligare samhällsekonomiska bekymmer.    

Daniel Liljeberg, samhällspolitisk chef, Villaägarnas riksförbund 

Jonathan Lindgren, expert på kommunala tjänster, Villaägarnas riksförbund 

  

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.