Även boende i samfälligheter måste kunna ladda sin elbil hemma 

Boende i samfälligheter har idag stora juridiska och ekonomiska hinder från att uppföra laddboxar till sina bilar. Regeringen behöver ta initiativ till att reducera Lantmäteriets roll i processen och göra om sin stödform Klimatklivet.

Allt fler svenskar skaffar sig en elbil. Trots att det byggs många offentliga laddplatser är det tufft att förlita sig på dem. Att kunna ladda sin bil vid bostaden är däremot ett tryggt sätt för att sedan bege sig ut i världen ”fulltankad”.  

Stora kostnader och omständlig byråkrati 

Men för den som bor i en samfällighet och vill installera en laddbox väntar stora kostnader och omständlig byråkrati. Det finns i dag cirka 30 000 samfälligheter med över en miljon hushåll. Flera av dem är renodlade vägsamfälligheter men många har ansvar för p-platser och garage. För de boende i samfällighet tar Lantmäteriets handläggning mycket lång tid.  

Villkoren för Klimatklivet måste bli bättre 

Investeringskostnaderna i en förening där 20 procent vill skaffa laddbox landar på mellan 50 - till 60 000 kronor per person efter att elnät (som måste byggas för alla), handläggningskostnader och laddbox med installation betalats. Regeringens stöd Klimatklivet kan sedan reducera kostnaden med 15 000 kr per person. Kostnaden för utbyggnad av kapacitet i föreningens elnät måste omfatta det totala antalet boende i föreningen. Men stödet som det är utformat nu går endast till de som investerar i laddbox. Totalt sett kan processen ta 2,5 år. Det blir för dyrt och tidskrävande för samfälligheterna. 

Riksrevisionen har fått nog 

När Lantmäteriet möter krav på snabbare handläggning har svaret under många år varit att man ska förbättra sina interna rutiner. Till detta tycks regeringen ha en klockartro. Riksrevisionen verkar däremot ha fått nog och uppmanar till översyn av såväl regelverket för fastighetsbildning som avgiftsmodellen hos Lantmäteriet. 

Når klimatmålen snabbare  

Om regeringen underlättar för boende i samfälligheter att ladda sin bil hemma ökar chanserna för samhället att möta sina klimatmål. Privatbilister kan då frigöra sig från fossila bränslen till en rimlig kostnad och tidsrymd. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.